Studia podyplomowe

Informujemy, że w r. szk. 2020/2021 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim uruchomione zostaną – prowadzone przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim – dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie oświatą” oraz kontynuowane będą (rozpoczęte w r. szk. 2019/2020) studia na kierunkach: „Oligofrenopedagogika” oraz „Przygotowanie pedagogiczne”.

STUDIA  PODYPLOMOWE

Proponujemy nauczycielom studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie oświatą”, które na podstawie porozumienia z  Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim realizowane będą w siedzibie WOM-u.

  1. Zarządzanie oświatą
  • Studia adresowane są do osób chcących zajmować stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkołach/placówkach oświatowych.
  • Absolwenci uzyskują kwalifikacje, o których mowa w § 1 pkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 25.08.2017, poz. 1597) oraz w § 1 ust. 1 pkt e Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 25.08.2017, poz. 1587).
  • Program studiów obejmuje 250 godzin zajęć, w tym 30 godzin praktyki kierowniczej.
  • Czas trwania studiów: 2 semestry (X 2020 – VI 2021).
  • Odpłatność: 1200 zł / semestr.

Materiały dotyczące realizacji studiów podyplomowych

Plany zajęć i terminy zjazdów dla uczestników studiów podyplomowych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w roku szkolnym  2019/2020 na podstawie porozumienia z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Drodzy słuchacze.

Witam serdecznie na „ostatnim zakręcie”. Zakończenie studiów nastąpi w miesiącu kwietniu (prawdopodobnie ostatni tydzień). Czekałam cierpliwie do 29 marca na prace, ale niektóre osoby nie złożyły JEJ DOTYCHCZAS i nie skontaktowały się w ogóle. Zatem już nie czekam. Zamykam sprawę i wysyłam dyplomy do Pani Rektor do podpisania.

Indeksy uzupełnimy jeśli na listach obecności będą państwa nazwiska. Jeśli ktoś nie był obecny i nie ma ZALICZENIA PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY: 607 999 191

Datę odbioru świadectw podam niezwłocznie po ich otrzymaniu od Pani Rektor.

ŻYCZĘ DOBRYCH ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT 

Barbara Basińska

Materiały dostępne na archiwalnej stronie: https://archiwum.womgorz.edu.pl/index.php?lng=1&view=k&k=901

Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna NAUCZYCIEL GEN-Z

Serdecznie zapraszamy nauczycieli na konferencję organizowaną przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli RAZEM LEPIEJ: https://annajurewicz.pl/centrum-doskonalenia-nauczycieli/. Konferencja „NAUCZYCIEL GEN-Z” będzie inspiracją dla nauczycieli pracujących ze starszą młodzieżą. Chcemy

Konferencja online: „Nowe media a edukacja”

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zaprasza na konferencję online: „Nowe media a edukacja”, która odbędzie się 14 kwietnia (środa) 2021 r. w godzinach 14.30-17:00. Wydarzenie

Więcej informacji